Budowanie świadomości marki. Od czego zacząć i jak badać.

Świadomość marki to sprawdzenie jak bardzo dana marka jest znana. Najczęstszą metodą badania świadomości marki jest wywiad przeprowadzony telefonicznie. Innymi mniej używanymi metodami są wywiady internetowe lub papierowe kwestionariusze.

budowanie świadomości marki

Wskaźniki świadomości marki

Świadomość marki określana jest na podstawie poniższych wytycznych:

 • ilość badanych osób z całej badanej grupy, która umie podać nazwę marki bez pomocy ankietera;
 • wielkość badanej grupy, która zna markę po usłyszeniu jej nazwy;
 • ilość osób, która podaje daną markę jako pierwszą bez żadnych podpowiedzi.
logo dla firmy

Budowanie świadomości marki

Budowanie świadomości marki, z angielskiego branding, polega na wykreowaniu wizerunku danej marki oraz na jej trwałym wpisaniu w umysły potencjalnych klientów. Jeśli chcemy, aby sprzedaż naszych produktów lub usług była jak najbardziej skuteczna, reklama musi mieć jasny i spójny przekaz. Musi być skierowana do określonej grupy docelowych konsumentów.

Marka jest podstawą, którą konsumenci wiążą z produktami i usługami, jakie oferuje dana firma. Marka oraz świadomość marki są ze sobą nierozerwalnie związane. Żeby marka została okrzyknięta marka dobrej jakości musi mieć grupę stałych i zaufanych klientów oraz wyrobione na swój temat dobre zdanie.


Metody budowania marki firmy muszą być ze sobą ściśle powiązane i tworzyć całość, która ma jasno określony cel, którym jest przekaz reklamowy mający za zadanie trafić do określonej grupy docelowej. Metodami brandingu są:

 • logo firmy – oryginalny symbol lub napis, który służy do rozpoznania konkretnej marki;
 • hasło reklamowe– krótki komunikat składający się z minimum 5 i maksymalnie 8 słów, który ma za zadanie przekonać swą chwytliwością do skorzystania z usług lub zakupu produktów firmy;
 • adres strony internetowej– zbiór uporządkowanych informacji o firmie oraz jej produktach i usługach, często zawiera opinię dotychczasowych klientów firmy;
 • identyfikacja wizualna firmy np. ulotki reklamowe/ banery– zawierają podstawowe informacje o firmie, są schludne oraz czytelne i mają jasny przekaz.
  Budowanie marki firmy przedstawia nastawienie klientów do danej firmy oraz pokazuje stopień chęci kupna jej produktów i usług.
hasła reklamowe

Badanie świadomości marki

Świadomość marki firmy można zbadać na podstawie poniższych wskaźników:

 • świadomość spontaniczna, z angielskiego spontaneous brand awareness-ukazuje jakie marki wybiera klient, które są dla niego znane oraz po które sięga najczęściej z pośród wszystkich kategorii;
 • natychmiastowa świadomość, z angielskiego top-of-mind- pokazuje jaką markę klienci rozważają jako pierwszą podczas decyzji o kupnie produktu lub usługi. Wartość, która wyrażana jest w procesach przedstawia ilu klientów rozważa daną markę jako pierwszą podczas zakupów. Im więcej procent tym więcej klientów sięga po produkt;
 • świadomość wspierana– pokazuje jakie marki są znane klientom;
 • wyniki promotorskie, z angielskiego net promotor score- przedstawia lojalność klientów wobec danej marki. Wskaźnik ten pomaga porównać dane z różnych sektorów na rynku krajowym i międzynarodowym;
 • udział portfela, z angielskiego share of wallet (SOW)- obrazuje lojalność klientów marki z określeniem ich udziału w zakupach jej usług i produktów. Wskaźnik ten badany musi być regularnie i często.
 • indeks satysfakcji klientów, z angielskiego customer safistaction index (CSI)- ukazuje zadowolenie klienta z konkretnej marki oraz jego wymagania co do niej.

 • Badanie marki firmy jest bardzo ważnym działaniem i staje się dla niej symbolem i wyróżnikiem. Badania świadomości marki pozwalają na:
 • efektywne promowanie marki firmy i jej usług lub produktów;
 • stworzenie jej pozytywnego wizerunku;
 • wzmocnienie lojalności wobec niej;
 • osiągnięcie przewagi nad konkurencją;

  Kolejnymi korzyściami dla firmy powstałymi dzięki brandingowi są:
 • określenie poziomu znajomości marki w grupie docelowych konsumentów;
 • sprawdzenie lojalności klientów wobec firmy;
 • ocena stopnia zadowolenia konsumentów.
identyfikacja wizualna firmy

Analityka ilości wyświetleń marki


Brand impression służy do zbadania świadomości marki firmy i oparty jest na ilości wyświetleń danej marki, wyświetlenia są potrzebne by określić przybliżoną ilość odbiorców naszej reklamy. Pozwala na ocenę zaangażowania oraz ruch w witrynie firmy. Do pomiaru wyświetleń używane są narzędzia analityczne np. Google Analytics. Narzędzia te potrafią poznać skąd do serwisów trafiają klienci. Ruch na stronie podaje ile osób ją odwiedza za pomocą kliknięcia na reklamę lub bezpośredniego wpisania jej w wyszukiwarkę. Im większy ruch na stronie tym większą mamy pewność, że dobrze zbudowaliśmy świadomość marki.
Każde wejście na stronę wzmacnia wizerunek marki, ważne jest aby kontakty z klientami były pozytywne. Ponieważ to oni pomogą zbudować wizerunek marki. Ruch na stronie pokazuje, że ludzie nie tylko kojarzą markę z nazwy, ale także szukają o niej więcej informacji. Dobrym krokiem pomagającym w brandingu jest reklama w social media takich jak Facebook lub Instagram. Wskaźnikami zainteresowania firmą na portalach społecznościowych są liczby polubień, udostępnienia oraz liczba osób obserwujących profil firmy.

Menu