Certyfikat SSL – co warto o nim wiedzieć?

certyfikat ssl
Certyfikat SSL

Certyfikat SSL zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa w sieci. Stanowi podstawę do zaszyfrowania strony www przez operatora. Służy do komunikacji, ale przede wszystkim jest gwarancją bezpiecznego uwierzytelnienia strony internetowej. Uniemożliwia powszechne obecnie praktyki, takie jak nieautoryzowane rejestrowanie informacji i fałszowanie tożsamości.

Bezpieczeństw w sieci — certyfikat SSL

Protokół Secure Sockets Layer (SSL) został przyjęty przez firmę Netscape w 1994 roku w odpowiedzi na rosnące obawy dotyczące bezpieczeństwa w Internecie. Celem Netscape było stworzenie zaszyfrowanej ścieżki danych między klientem a serwerem, która byłaby niezależna od platformy lub systemu operacyjnego. Firma Netscape polegała również na SSL, aby wykorzystać nowe schematy szyfrowania, takie jak wprowadzenie Advanced Encryption Standard.

Pierwsza wersja — SSL 1 była wielokrotnie aktualizowana. Po kolejnych aktualizacjach coraz bardziej popularna jest dzisiejsza wersja — TLS 1.3., która staje się standardem. Jest to wersja obsługiwana obecnie przez większość serwerów internetowych.

Certyfikat SSL co to jest i jaki rodzaj zaufania oferuje?

Od samego początku podstawową rolą protokołu SSL było zapewnienie bezpieczeństwa ruchu internetowego, w tym poufności, integralności wiadomości, nieodrzucania i uwierzytelniania. SSL osiąga te elementy bezpieczeństwa dzięki wykorzystaniu kryptografii i odpowiednio uwierzytelnionych certyfikatów cyfrowych.

Protokoły SSL mają kluczowe znaczenie dla zaufania użytkownika do strony internetowej obsługiwanej z serwera, zanim prywatne informacje zostaną wysłane na serwer. Jednak szyfrowanie jest tylko częścią „równania zaufania” zapewnianego przez SSL. Certyfikaty SSL dostarczają informacji o tożsamości podmiotu, ponieważ pełnią funkcję „dokumentów cyfrowych”, które sprawdzają, czy dany klucz publiczny rzeczywiście należy do wskazanego podmiotu. Kontrola tożsamości pomaga użytkownikowi odróżnić uwierzytelnione i fałszywe witryny internetowe.

Zielona kłódka w pasku adresu

Jeśli komunikacja między serwerem a przeglądarką, tj. między odwiedzającym witrynę a sklepem internetowym, jest szyfrowana, przeglądarki wyświetlają symbol kłódki jako wskaźnik bezpieczeństwa. Do nawiązania takiego szyfrowanego połączenia wymagany jest certyfikat SSL.

To wysokiej jakości szyfrowanie SSL przesyła w bezpieczny sposób zawartość strony internetowej i wszystkie wprowadzone dane między przeglądarką a serwerem. Przykładowo: wprowadzone hasło jest najpierw szyfrowane przez klienta (odwiedzającego stronę), a następnie przesyłane w postaci zaszyfrowanej i odszyfrowywane tylko przez serwer sieciowy. Hakerowi, któremu udałoby się przechwycić ruch danych, pozostałyby tylko zaszyfrowane fragmenty, których nie można ani odczytać.

https
http a https

Https co to jest?

Oprócz symbolu kłódki przeglądarka używa innego wskaźnika bezpieczeństwa – „https”, aby zasygnalizować, że nawiązano połączenie szyfrowane. Http to skrót od „Hypertext Transfer Protocol” i ma za zadanie ładowanie stron internetowych z odpowiedniego serwera do przeglądarki internetowej. Https robi to samo, ale z dodatkiem „s” dla „bezpieczeństwa”. Ten protokół ładuje witryny w formie zaszyfrowanej do przeglądarki, tworząc w ten sposób zabezpieczone połączenie.
HTTPS szyfruje informacje poprzez certyfikat SSL lub jego rozszerzoną wersję TLS. Zabezpiecza je przed przechwyceniem, odczytaniem i zmianami.

Zielony pasek adresu

Zielony pasek adresu w przeglądarce sygnalizuje odwiedzającym witrynę najwyższy poziom bezpieczeństwa. Przeglądarki są zatem w stanie rozpoznać, czy certyfikat SSL przeszedł tę bezpieczną weryfikację. W takim przypadku pasek adresu jest wyświetlany na zielono z „https” i zamkniętą kłódką. Obok adresu internetowego wyświetlana jest nazwa organizacji oraz uwierzytelniający urząd certyfikacji. Odwiedzający na pierwszy rzut oka widzą, że odwiedzana przez nich witryna internetowa spełnia najsurowsze standardy uwierzytelniania. Ten czynnik bezpieczeństwa zapewnia tylko certyfikat Extended Validation SSL (w skrócie: certyfikaty EV). Certyfikaty EV to certyfikaty SSL z zaawansowanym i bezpiecznym uwierzytelnianiem (walidacją) posiadacza certyfikatu.

Dlaczego certyfikat SSL jest ważny?

W sieci certyfikaty SSL zapewniają, że interakcje online są utrzymywane w tajemnicy. Klienci mają znacznie większe zaufanie do witryn i sklepów internetowych, które są uważane za bezpieczne. Gdy sprzedawca internetowy chce uzyskać certyfikat SSL, dane firmy są weryfikowane i na tej podstawie wystawiany jest certyfikat SSL. Ten proces jest znany jako uwierzytelnianie.

Hakerzy, phisherzy i złodzieje danych są obecnie ogromnym zagrożeniem. Z ekonomicznego punktu widzenia szczególnie interesujące dla cyberprzestępców są strony internetowe, na których podane są prywatne dane. W takim samym stopniu są narażone małe, jak i duże znane sklepy internetowe.
Jeśli wymagane są dane wrażliwe (komentarze z adresem e-mail, dane osobowe w zamówieniach, dane bankowe itp.), połączenie musi być szyfrowane.

Naruszenia danych mogą – oprócz niewątpliwych szkód wizerunkowych, które często trudno wyrazić w liczbach – skutkować ogromnymi stratami finansowymi. Bez szyfrowanego połączenia kradzież danych jest bardziej niż prawdopodobna. Osoby trzecie mogą nie tylko szpiegować dane klientów, ale mogą je nawet zmieniać lub składać zamówienia w imieniu klienta. Protokoły SSL uniemożliwiają cyberprzestępcom podszywanie się pod serwery internetowe i niewłaściwe wykorzystywanie danych.

Kolejną zaletą certyfikatów SSL jest strona techniczna. Po instalacji certyfikaty SSL mogą działać niezależnie od platformy. Nie ma znaczenia, która przeglądarka jest używana do uzyskania dostępu do zaszyfrowanej witryny. Nie trzeba instalować dodatkowego oprogramowania, aby połączenie SSL mogło zostać wywołane w dowolnym momencie.

Operatorzy witryn korzystają również z marketingu internetowego. Gigant wyszukiwarek Google lubi dawać pierwszeństwo bezpiecznym witrynom na listach wyników wyszukiwania. Protokół SSL to również optymalizacja pod kątem wyszukiwarek.

Z punktu widzenia klienta sprzedawcy internetowi, którzy polegają na certyfikatach Extended Validation, budzą zaufanie. Certyfikaty SSL lub zielony pasek adresu dostarczają odwiedzającym informacji o godnym zaufania dostawcy. Im większe zaufanie, tym większa lojalność klientów.

strony internetowe kraków
Strony internetowe

Rodzaje certyfikatów SSL

Rozróżnia się trzy rodzaje certyfikatów SSL:

  • Certyfikat DV (Domain Validation) — jest to podstawowa forma zabezpieczenia bez weryfikacji danych podmiotu,
  • Certyfikaty OV (Full Organization Validation) — sprawdzana jest domena, a także wpis do rejestru handlowego wnioskodawcy,
  • Certyfikat EV (Extended Validation) — sprawdzana jest domena, wpis do rejestru handlowego oraz dane o wnioskodawcy, takie jak np. siedziba firmy.

OV i EV są certyfikatami wielodomenowymi, za dodatkową opłatą można je wykorzystać do zabezpieczenia kilku domen. Jeśli ktoś chce zintegrować swoją domenę i subdomeny, może skorzystać z certyfikatów Domain SSL Wildcard i Organization SSL Wildcard.

Czy certyfikaty SSL są bezpieczne?

Dzięki certyfikatowi SSL, a w szczególności certyfikatom Extended Validation, sprzedawcy internetowi zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa. Certyfikat SSL gwarantuje prywatną i bezpieczną komunikację w publicznym Internecie. Dane są kodowane specjalnym kluczem w taki sposób, że nie można ich odczytać, przechwycić ani ich modyfikować.

Z punktu widzenia ekspertów SSL jest uważany za bezpieczny, przy czym decydująca jest długość klucza. Certyfikaty rozszerzonej walidacji są domyślnie szyfrowane 256 bitami, dzięki czemu są zgodne ze ścisłymi standardami.

Menu