Najpopularniejsze formy rozliczeń za reklamę w Google Ads

cpc
CPC

Reklama internetowa staje się coraz bardziej popularna. Jednak jak naprawdę jest efektywna? Wbrew powszechnej opinii, że działania reklamowe są bardzo trudne do zmierzenia, istnieją precyzyjne instrumenty, które pozwalają prześledzić sukces reklamy internetowej. Jakie są najpopularniejsze formy rozliczeń za reklamę w Google Ads?

Koszt kliknięcia

Termin „koszt kliknięcia” (ang. Cost Per Click lub w skrócie CPC) opisuje metodę naliczania kosztów reklamy w marketingu internetowym. Model CPC służy do określenia, ile reklamodawca musi zapłacić, jeśli koszty reklamy są rozliczane przy użyciu metody płatności Pay Per Click (PPC).

W internecie Istnieją różne modele rozliczeń dla reklamodawców. Jednym z najpopularniejszych jest model Pay Per Click. W tym modelu każde kliknięcie reklamy wiąże się z kosztami dla reklamodawcy. Wysokość tych kosztów można obliczyć za pomocą metody rozliczania CPC. Model CPC to jedna z najważniejszych metod regulacji cen w reklamie w wyszukiwarkach.

W modelu PPC reklamodawcy tworzą w internecie reklamy, które są umieszczane specjalnie na uczestniczących witrynach lub w wynikach wyszukiwarek przez pośrednika, takiego jak Google. Z reguły reklamy emitowane są dla określonych grup docelowych. Jeśli użytkownik kliknie baner lub reklamę tekstową, reklamodawca musi za to zapłacić ustaloną cenę. Otrzymane koszty można obliczyć metodą kosztu kliknięcia.

Google jest obecnie uważany za największego brokera reklamowego w marketingu internetowym. Mimo że dostępne są tutaj różne metody określania stawek, najczęściej stosowany jest model kosztu kliknięcia.

reklama w wyszukiwarce Google Ads
Reklama Google Ads

Jak oblicza się koszty w CPC?

Model kosztu kliknięcia w reklamach Google Ads opiera się na systemie, w którym najlepsza powierzchnia reklamowa jest przydzielana w procesie licytacji. W rodzaju aukcji reklamodawcy oferują maksymalną kwotę, jaką są gotowi zapłacić za kliknięcie danej reklamy. Im wyższa kwota, tym większe prawdopodobieństwo uzyskania dobrej powierzchni reklamowej.

Aby określić, kto faktycznie otrzymuje najlepszą powierzchnię reklamową, Google oblicza wartość, która jest iloczynem własnej stawki z innymi czynnikami. Szanse rosną wraz z wyższą ofertą, jednak cena, jaką reklamodawca jest gotów zapłacić, nie jest jedynym czynnikiem decydującym. Umiejscowienie reklam określa też wynik jakości, słowo kluczowe lub reklamowane środowisko produktu.

Według Google kliknięcie reklamy nie może być droższe niż maksymalna kwota wprowadzona przez reklamodawcę. Google opisuje cenę, jaką ostatecznie płaci reklamodawca, jako rzeczywisty koszt kliknięcia.

sem
Kampanie SEM

Jak wysoka powinna być stawka w procesie CPC?

Google sugeruje oferentowi, jak wysoka powinna być maksymalna oferta. Jednocześnie, w zależności od rodzaju reklamy, program AdWords dodaje inne czynniki alokacji powierzchni reklamowej.

W przypadku reklam tekstowych na stronach wyników wyszukiwania Google bierze pod uwagę:

  • słowo kluczowe będące przedmiotem licytacji
  • ruch i zapytania, które słowo kluczowe może wygenerować
  • tzw. wynik jakości reklamodawcy, który obejmuje jakość i trafność reklamy, a także wrażenia użytkownika.

Jak działa określanie stawek w Adwords?

Licytant może składać oferty do Google ręcznie lub automatycznie. W przypadku automatycznego określania stawek program wybiera stawki najlepiej dopasowane do budżetu. Licytujący ustala maksymalny budżet dzienny, a Google decyduje, w jaki sposób reklamy generują najwięcej kliknięć.

W przypadku samodzielnego ustalania stawek licytujący planuje, ile chce zapłacić za dane słowo kluczowe lub grupę reklam. Dzięki temu zachowuje kontrolę nad stawkami.

Po złożeniu maksymalnych ofert Google ustala, który oferent kupuje daną powierzchnię reklamową. Rzeczywisty CPC jest określany w aukcji.

Każdy oferent może obserwować i analizować swoich konkurentów. Google dostarcza informacje o tym, kto bierze udział w licytacji lub jak często wyświetlane są reklamy. Oprogramowanie nie pokazuje jednak, jak wysoka jest odpowiednia stawka CPC ani ile konkurencja płaci za swoją powierzchnię reklamową. Jednak wiele narzędzi SEO oferuje tę funkcję.

Po przydzieleniu powierzchni reklamowej reklamy są wyświetlane na odpowiednich pozycjach, aż do wyczerpania budżetu reklamodawcy, przerwania kampanii lub przebicia go przez konkurenta.

performance marketing
Performance marketing

Alternatywy dla rozliczeń według CPC

Oprócz modelu kosztu kliknięcia istnieją inne modele rozliczania reklam:

  • Koszt pozyskania (CPA) – przy rozliczaniu zgodnie z modelem CPA reklamodawcy płacą za każdą konwersję lub pozyskanie, które ma miejsce po kliknięciu reklamy. W tym przypadku reklamodawca określa, na czym polega konwersja/pozyskiwanie. Może to być rejestracja do newslettera, otwarcie konta użytkownika, dokonanie zakupu w sklepie internetowym. Obejmuje to inne modele rozliczeń, takie jak rozliczanie według CPL (płatność za każdy wygenerowany adres kontaktowy) lub CPO (koszt każdego złożonego zamówienia).
  • Koszt tysiąca wyświetleń (CPM) – opiera się na tzw. wyświetleniach w reklamie graficznej. Wyświetlenie odpowiada reklamie, która jest wyświetlana raz w widoczny sposób na stronie internetowej. W tym przypadku reklamodawca płaci za każdym razem, gdy Google wyświetli jedną ze swoich reklam tysiąc razy na jednej lub różnych stronach internetowych. Nie ma znaczenia, czy użytkownik rzeczywiście zobaczył, czy kliknął reklamę.
  • Koszt obejrzenia (CPV) – rozliczenia według modelu CPV dotyczą reklamy wideo na YouTube. Reklamodawcy płacą za wyświetlenia filmów lub kliknięcia przycisków wezwania do działania.
Menu